𝐃𝐄𝐋𝐋 𝐆3 3590/Core 𝐢𝟕-𝟗𝟕𝟓𝟎𝐇/𝐑𝐀𝐌 𝟏𝟔𝐆𝐁/𝐒𝐒𝐃 256GB+HDD 1TB/𝟏𝟓.𝟔 inch

Developed by Tiepthitute
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay